Informatie

Wanneer kan de diëtist van Diëtistenpraktijk Op Maat iets betekenen?

Bariatrische chirurgie
Chronische nierschade
Chronische obstipatie
COPD
Decubitus
Diabetes mellitus
Drink- en sondevoeding
Hartfalen
Hoog cholesterol
Hoge bloeddruk
Hypoglycemie
IJzertekort
Infectieziekten
Jicht
Lactose-intolerantie
Levercirrose
Ondergewicht
Ongewenst gewichtsverlies
Osteoporose
Overgewicht bij volwassenen
Overgewicht bij kinderen
Prikkelbare darmsyndroom
Refluxklachten (brandend maagzuur)
Reuma
Slikklachten
Voeding bij kanker

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de Artsenwijzer Diëtetiek.

Begeleiding door de diëtist
De eerste keer dat u op het spreekuur van de diëtist komt vindt het intakegesprek plaats. Dit gesprek duurt 60 minuten. De diëtist kijkt naar u als persoon en tijdens het gesprek komen onder andere uw wensen en mogelijkheden en medische en dieetgeschiedenis aan bod. Hieruit volgt een persoonlijk dieetadvies. Tijdens de volgende bezoeken bespreekt u uw vragen en uw ervaring met het dieetadvies en wordt desgewenst het advies bijgesteld. Vervolggesprekken duren 15 tot 30 minuten. De diëtist rapporteert met uw toestemming haar bevindingen terug aan uw behandelend arts of specialist. Wanneer u de behandeling wilt beëindigen is een afsluitend consult wenselijk om de begeleiding goed te kunnen evalueren en samen goed af te kunnen sluiten.

De diëtist legt persoonsgegevens vast om een kwalitatieve begeleiding te waarborgen. U hebt het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en/of te laten verwijderen.

Klachten
De diëtist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 of info@klachtenloketparamedici.nl. Meer informatie treft u hier aan.