Vergoeding

Dieetadvisering wordt voor 3 behandeluren vergoed vanuit de basisverzekering. Houdt u er rekening mee dat deze vergoeding onder het eigen risico valt. Wanneer de dieetadvisering vergoed wordt vanuit de ketenzorg, is er geen sprake van een eigen risico. Uw huisarts kan u vertellen of dit voor u het geval is.
Daarnaast is het mogelijk dat u recht heeft op extra vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Of dit in uw geval van toepassing is kunt u lezen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
Hieronder ziet u de tijd die gerekend wordt per consult. De tarieven worden er niet bij vermeld omdat deze verschillen per zorgverzekeraar.
Eerste consult 60 minuten + 15 minuten individueel dieetvoorschrift
Tweede en derde consult 30 minuten
Vervolgconsulten 15/30 minuten
Individueel dieetvoorschrift 15/30 minuten
Voorbeeld dagmenu 15 minuten
Telefonisch consult 15 minuten
E-mail vervolgconsult 15 minuten

Bij verhindering
Het kan voorkomen dat u verhinderd bent om naar een afspraak te komen en deze wilt verzetten. Ik verzoek u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren, bij voorkeur via de online agenda. Als de afspraak niet of niet tijdig is afgezegd, zijn we genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

Meer informatie over de vergoeding en de wijze van declareren vindt u in de algemene voorwaarden.